آقای باقری
آقای جوان
خانم فرهودی
آقای اسدی
خانم مظفری
خانم کریمیان
آقای ایرانمنش
خانم کبیری
آقای سپهراد

لطفا گوینده ی مورد نظر خود را انتخاب نموده سپس به ما اطلاع دهید تا اقدامات لازم را جهت هماهنگی و ساخت ویدیوی موشن گرافیک شما انجام دهیم.