با ارسال این فرم به ما کمک می کنید تا خدمات و کسب و کار شما را به خوبی درک کنیم و ما را در ارائه و اجرای قوی تر پروژه یاری کنید.

  • هر چه زمان موشن گرافیک بیشتر باشد، فرصت معرفی کامل تر و تاثیرگذارتری از پروژه شما به مخاطب منتقل می شود.
  • تلویزیون شهری - کافه بازار - تلگرام - اینستاگرام - آپارات - سایت خود - شبکه های تلویزیونی و ...
  • مشخصات فردی